2012/07/01

TREJNI ( トレーニングする)

1. Submeti al instruado kaj ekzercado, por konduki ĝis la dezirata stato de kapableco:  意図する能力の状態にまで導くために教育や練習のもとにおくこと。
  • Oni trejnis lin al la politika kariero. 彼は政治的な仕事に鍛えられた。
  • Vi estas jam sufiĉe trejnita por labori sola. 君は既に一人で働くのに十分訓練を受けた。
2. Prepari por sporto, batalado kaj simile per ekzercado kaj hardado: スポーツや闘争の準備、練習や特訓による同じようなこと。
  • Ili trejnas ĉevalojn por vetkurado. 彼らは競走のために馬を訓練した。
  • Oni submetis la boksiston al intensa trejnado. そのボクサーは強烈な訓練を受けた。
  • Li trejniĝis en sportejo. 彼は運動場でトレーニングした。
  • Mi estis venkita pro nesufiĉa trejniĝo. 私は訓練不足で負けた。
  • Mia trejnisto ne permesas al mi manĝi dolĉaĵojn. 私のトレーナーは、私に甘いものを食べるのを許してくれない。

0 件のコメント:

コメントを投稿