2012/06/29

REKOMPENCI (報酬を与える)

1. Doni aŭ fari al iu ion bonan, por montri al tiu sian kontentecon pro farita servo aŭ bona ago:  奉仕やよい行いを理由に、その人にその満足を示すために、何か良いものを与えることまたはをすること
  • Gepatroj rekompencis filon por la diligenta lernado. 両親は息子の熱心な勉強に対して褒美をあげた。
  • Dio longe paciencas, sed severe rekompencas. 神は長く耐えはする。しかし報いは厳格である。
  • Via helpo estos rekompencita. あなたの助力は返礼に価する。
  • Mi havas bonan rekompencon por mia laborado. 私は仕事に結構な報酬をもらっている。
  • Se vi savos la reĝlandon, rekompence vi ricevos la princinon. もし君が王国を救ったなら、君に王妃をくれてやろう。
  • Multaj helpantoj ĉe lernu! senrekompence kontrolas korespondojn de lernantoj. 多くのレルヌのヘルパーが無償で学習者の通信を点検している。
2. Esti donita al iu, kiel sekvo de bona ago aŭ servo: よい行いや奉仕の結果として、人に与えられること
  • Vi estas bona homo kaj bono vin rekompencos! 君は親切な人だ。善行は報われるよ。
  • Tio estis rekompenca mondonaco. それはお礼の寄付であった。

0 件のコメント:

コメントを投稿