2012/06/15

FORMO (佇まい)


1. Sensebla aspekto, kiun objekto prezentas ekstere / 外に提示される対象の感覚的な外観。
 • Al mi ne plaĉas formo de ĉi tiu meblo. この家具の形は気に入らない。
 • La frato okupiĝis pri la formado de la vazo. その兄は、花瓶作りに従事していた。
 • Grandega vento deformis mian novan pluvombrelon. 暴風が私の新しい雨傘を壊してしまった。
 • En la komenco la tero estis senforma kaj dezerta. はじめ、大地は形なく砂漠のようであった。
 • Ĉio transformiĝas po iomete en la mondo. 世界の中で全ては少しずつ形を変えている。
 • Tie ni vidis diversformajn montojn. そこでわれわれはいろんな形の山を見た。
 • Ŝi estis belforma kaj belvizaĝa. 彼女は美しいスタイルをし、美しい顔立ちであった。
 • Sufiksoj -ĉj- kaj -nj- kreas karesformojn de nomoj. 接尾辞「-ĉj-」と「-nj-」とは名前の愛称形をつくる。
2. Formujo: . 型枠
 • La ardanta metalo fluis en la formon. 白熱している金属は、型枠の中に流れ込んだ。
 • Mi bezonos formujon por fari la kukon. 僕はクッキーを作るのに型枠が必要なんだ。
3. Maniero, laŭ kiu iu afero evidentiĝas / それによって、事柄が明らかになるようなやり方
 • La formo de la registaro ŝangxiĝis. 政府の形態は変化した。
 • Li formis ĉi tiun societon. 彼はこの会を形成した。
 • La societo formiĝis en la jaro 2000. その会は2000年に出来上がった。
 • Subite nia gaja festo aliformiĝis en ardajn disputojn. 突然われわれの楽しいお祭りは激しい口論へと変わってしまった。
4. Ekstera maniero, laux kiu oni agas, obeante difinitajn regulojn: / 定められた諸様式に従ってなされるところの外的な様式
 • La akto estis redaktita en leĝa formo. その証書は法的な様式に従って作成された。
 • Espereble oni akceptos la reformojn. たぶんその改造は受け入れられるだろう。
5. Maniero, laŭ kiu oni esprimas penson, kontraste kun tiu penso mem:/ 人がその思想内容に対照的に、思想を表現する形式〔思想「内容」に対する表現「形式」のことか〕
 • La verkisto donis originalan formon al tia banala temo. その作家は、そんなありふれたテーマに新しい形式を付与した。

0 件のコメント:

コメントを投稿