2012/07/16

KONTAKTO ( 接触 )

1. Intertuŝo de du objektoj: . 二つのものが互いに触ること
  • Tiu malsano komunikiĝas per kontakto. この病気は接触によって感染する。
  • Necesas kontaktigi elektrajn dratojn per kontaktilo. コンタクターで、導線を接触させることが必要だ。
  • Iu telekontaktis planedon per radaro. 誰か、レーダーで惑星と遠隔交信した。
  • La televidilo malbone funkcias pro miskontakto. テレビは接触不良でよく映らない。
2. Interrilato: 相互関係
  • Ni loĝis for unu de la alia, sed tamen restis en la kontakto. われわれは互いに遠く離れて住んでいる。けれども連絡は取り合っている。
  • Mi nepre kontaktos vin, kiam mi ekscios ion novan pri tio. それについて何か新しいことがわかったら、必ず連絡するよ。
  • Ŝi kontaktiĝas kun multaj esperantistoj. 彼女はたくさんのエスペランチストと接触している。知り合いだ。

0 件のコメント:

コメントを投稿