2012/07/30

REVIZII (修正する)

1. Oficiale elnombri, kontrolante pri taŭgeco, legitimeco kaj simile: .妥当性や合法性などについて検査して、公的に数え上げること
  • Oni reviziis ĉiujn pasaĝerojn de la aviadilo. その飛行機の全ての乗客が検査された。
  • Policanoj faras revizion de ĉiu alvenanta aŭto. 警察はやってくる車すべての検問を行っている。
2. Esplorkontroli, por malkovri eventualajn misojn kaj ilin korekti, interalie: 偶発的なミスを発見して、それらを訂正するために、検査的に調査すること。特に:…
a) trarigardi prespretajn tekstojn, por malkovri kaj korekti la erarojn: 誤りを発見し訂正するために、印刷物を縦覧すること
  • Li reviziis la tekston kaj forigis ĉiujn informojn, pri kiuj neniu devus scii.彼はその文書を検閲し、誰にも知られてはならない情報を片っ端から消去した。
b) reekzameni jugitan aferon laŭ plendo de unu el partioj pri mankoj en la antaŭa proceso: 前の審理での不足について、一つの側の申立により再審すること。
  • Juĝisto faris malĝustan decidon kaj mi petos, ke iu reviziu ĉi tiun juĝaferon. 裁判官は不当な決定を下したので、私はこの判決を誰か(iu?)、再審するよう申し立てた。:
c) esplori la staton de maŝino, farante la necesajn alĝustigojn kaj riparojn, por ke ĝi perfekte refunkciu: 完全に直るように必要な調整と修理をしながら、機械の状態を調べること。
  • Mia aŭto ial misfunkcias - necesas revizii ĝin. 僕の自動車はなぜかイカレている。点検(修理)が必要だ。
  • Ĉiujara revizio de la aviadiloj postulas multe da mono, sed ĝi estas nepra. 毎年の飛行機の点検は、多くの費用を要する。しかし絶対に必要だ。
3. Modifi, por adapti al nova situacio: 新しい状況に適用するために修正すること
  • Nova estraro reviziis la statuton de la organizo. 新しい幹部は組織の会則を改定した。

0 件のコメント:

コメントを投稿