2012/07/16

KONFUZI (混乱 )

1. Meti en tian malordon, ke oni ne plu povas distingi ion de alio: .何かを他からそれ以上区別できないような、反整序のなかにおくこと。
 • Tio konfuzis la demandon. そのことは質問をややこしくした。
 • La rememoroj estis malklaraj kaj konfuzaj. 記憶ははっきりしていなくて混乱していた。
 • Mi ĉion memoras konfuze. 私は全てをごちゃごちゃに記憶する。
 • Mi ne povis trovi miajn ajxojn en tiu konfuzaĵo. あのぐちゃぐちゃの中から自分のものを見つけることはできなかった。
 • Kvankam ŝiaj haroj estis interkonfuzitaj, ŝi aspektis bele. 髪は乱れていたが、彼女は美しく見えた。
 • Kiam vi malkonfuzos tiun ĥaoson da libroj? いつあなたはこの本の山を片付けますか?
2. Intermiksi du similajn personojn aŭ objektojn: 二つの似たような人や物を相互に混合させる
 • Mi konfuzis ŝin kun ŝia fratino. 私は、彼女と彼女の姉とを取り違えた。
 • La du kvalitoj estas nekonfuzeblaj. その二つの品質は混同することはできない。
3. Kaŭzi la perdon de ies trankvileco, memcerteco, mensoklareco per subita aŭ neatendita interveno:  突然もしくは予期しない介入によって、その人の平静さの喪失、自己確実性、精神の清明の引き起こすこと。
 • Unutagaj projektoj de internacia lingvo nur konfuzas la publikon. 一日ででっち上げたような国際語案は世間を惑わすだけだ。
 • Sur ŝia vizaĝo aperis miro, aflikto kaj konfuzo. 彼女の顔には、驚き、苦悩、そして困惑の表情が表れた。
 • Ekvidinte ilin, mi konfuziĝis kaj ne sciis, kion diri. それらを見つけて、私は混乱して言葉がなかった。
 • Tio estis vere konfuziva demando (kapabla ĵeti konfuzon en la menson). それは本当に困った質問であった(精神に混乱を投げ入れるような)

0 件のコメント:

コメントを投稿